UTIFRÅN TECKNINGAR AV HILMA AF KLINT


Ett parafrasprojekt utifrån Hilma Af Klints teckningsserie Kunskapensträd från 1913-1915.


Jag har färdats in i teckningarna, drömmigt utforskat dess färger och former, letat mig fram genom, längs, utmed, inom, utom, linjer, färger och fält. Fortsatt vinkla sättet att se, är den linjen ett avbrott av formen, eller ett streck på ytan? För att sedan bygga skulpturkroppar i lergodslera, bemålat dem med engober och skapat skulpturer som hamnar mellan mitt konstnärliga uttryck och Hilma Af Klints.
Redan 2015 började jag skissa på detta projekt och 2020 återupptog jag projektet och lät det utveckla mig. 
Projektet ställdes ut i VUE projektrum, ett rum i min ateljé. Till utställningen gjorde jag, tillsammans med Anders Olofsson en processkatalog där jag sammanställde mobilfoton som jag tog längs med processen kring det här arbetet. För att se katalogen tryck på knappen